TECHNICKÝ
BAZAR

Ondřej Suchomel - www.suchomel.org - logo
left menuhome Moje osoba Moje studium Optimalizace v CFD Moje aktivity CV Kontakt Moje služby NetSystems - firemní IT systém Cestování This is Sweden Postřehy ze Švédska První den ve Stockholmu Stockholm - City Rally Kungliga Tekniska Högskolan Národní park Tyresta Kiruna - výlet za polární kruh Fotografie Ostatní Návody Instalace easyPHP-2.0b1 Mod rewrite logování Online video na web Download Zajímavé odkazy Kontakt

  Návod - Tvorba www - Instalace easyPHP-2.01b - Apache server, PHP5, MySQL 5.0.27

Instalace balíčku easyPHP 2.0 beta 1

Tento návod si neklade za cíl detailně popsat instalaci balíčku. Měl by pomoci vyhnout se chybám, které by bránily plnohodnotnému chodu balíčku. Instalace byla provedena na Windows XP, na nově zavedený operační systém bez jakékoli instalace Apache či MySQL.

Balíček EasyPHP 2.0 beta 1 obsahuje:
 • Apache 2.2.3
 • PHP 5.2.0
 • MySql 5.0.27
 • phpMyAdmin 2.9.1.1
 • SQLiteManager 1.2.0

Návod na instalaci

 1. Stažení instalačního balíčku EasyPHP 2.0b1 z EasyPHP.org - download

 2. Spuštění instalačního souboru

 3. Výběr místa instalace, např. c:/installdir/EasyPHP 2.0b1

 4. Dokončení instalace

 5. Nastavení češtiny

  kliknout na logo easyPHP(nikoli na trayi, ale v již běžícím programu) nebo stisknout CTRL + E
  V sekci Konfigurace / EasyPHP / Jazyk / vybrat Češtinu a stisknout Aplikovat

 6. Spustění Apache a MySQL jako služeb

  v tom samém okně zaškrtnout Spusť Apache a MySQL jako služby (jen administrátor)

 7. Instalace knihovny MySQL do Windows

  soubor libmySQL.dll z installdir/EasyPHP 2.0b1/mysql/bin nakopírovat do c:/WINDOWS/system32. Bez tohoto souboru MySQL nepoběží

 8. Nastavení cest pro www dokumenty

  otevření konfiguračního souboru Apache httpd.conf, např. z c:/installdir/EasyPHP 2.0b1/apache/conf/ nebo pomocí programu EasyPHP v sekci Konfigurace, vybrat Apache
  nastavit DocumentRoot na adresu "c:/dokumenty/www". Tou samou cestou nahradit původní cestu v tagu DIRECTORY (nachází se po textu # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. )

 9. Doporučení pro konfiguraci PHP

  otevřít konfigurační soubor PHP, tj. php.ini - v programu EasyPHP v sekci Konfigurace, vybrat PHP.
  Nastavit short_open_tag = On Dále nastavit error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE(nezobrazuje varování, např. při použití proměnné, která předtím nebyla deklarována - v PHP na rozdíl např. od C není nutné proměnné předem deklarovat).
 10. Zkontrolovat, není li puštěn například Skype, který normálně komunikuje na portu 80. Pokud tomu tak je, Skype vypnout.

 11. Restartovat celý EasyPHP

  Kliknout na ikonku EasyPHP na trayi a vybrat Restart(v okně programu EasyPHP by u Apache i MySQL měl semafor svíti)

Po takovéto instalaci by EasyPHP mělo běžet. Přesvědčit se o funkci lze například spuštěním nějakého PHP skriptu(tj. souboru s příponou .php) v adresáři, kde jsou umístěny www stránky. Rovněž otestovat spojení s MySQL databází.

Skype je možné znovu zapnout, zřejmě si pak sám vybere jiný port na komunikaci a Apache už nijak neovlivňuje(zřejmě až do dalšího restartu systému).