Change language to

Ondřej Suchomel - www.suchomel.org - logo
home Moje osoba Moje studium Optimalizace v CFD Moje aktivity CV Kontakt Moje služby NetSystems - firemní IT systém Cestování This is Sweden Postřehy ze Švédska První den ve Stockholmu Stockholm - City Rally Kungliga Tekniska Högskolan Národní park Tyresta Kiruna - výlet za polární kruh Fotografie Ostatní Návody Instalace easyPHP-2.0b1 Mod rewrite logování Online video na web Download Zajímavé odkazy Kontakt


  Matlab + Simulink, Simulace (mechatronika, dynamika vozidel), SolidWorks

Ondřej Suchomel - moje služby

Nabízím tyto služby:
  • Matlab + Simulink
    Psaní kódu v Matlabu, simulace mechatronických systémů, Simulink, Vehicle Dynamics.

  • SolidWorks
    Modelování v SolidWorks firmy Suchomel PLASTY, konstrukce výrobků, tvorba forem.

  • Programování
    Psaní kódu v C, PHP, MySQL