Change language to

Ondřej Suchomel - www.suchomel.org - logo
home Moje osoba Moje studium Optimalizace v CFD Moje aktivity CV Kontakt Moje služby NetSystems - firemní IT systém Cestování This is Sweden Postřehy ze Švédska První den ve Stockholmu Stockholm - City Rally Kungliga Tekniska Högskolan Národní park Tyresta Kiruna - výlet za polární kruh Fotografie Ostatní Návody Instalace easyPHP-2.0b1 Mod rewrite logování Online video na web Download Zajímavé odkazy Kontakt


  Moje studium

Ondřej Suchomel - moje studium

O mých studiích se nejvíce dozvíte z mého životopisu. Od třetí třídy jazykovka, od 6tý osmiletý španělský gymnázium. Pak FS ČVUT s jednoročním Eramsem na KTH Stockholm.

Dále nabízím svoji semestrální práci na téma Optimalizace v CFD:


  • Optimalizace v CFD
    Využití optimalizační metody Diferenciální evoluce pro funkci dvou proměnných. Konkrétní aplikace - optimalizace tvaru a umístění přítlačného křídla modelu závodního automobilu.